4 липня 2021

КПБА стала першим та єдиним духовним вишем України з акредитованою освітньою програмою магістерського рівня

Київська православна богословська академія стала першим та єдиним закладом вищої духовної освіти в Україні, яка має акредитовані власне освітні програми «Богослів’я» не лише на першому (бакалаврському), а й на другому (магістерському) рівнях вищої освіти.

У червні 2021 року Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти ухвалило рішення про акредитацію названих вище двох освітніх програм у Київській православній богословській академії та видало відповідні сертифікати на термін до 2026 року.

Упродовж 2020 / 2021 навчального року в умовах карантинних обмежень усі учасники освітнього процесу на чолі з ректором академії протоієреєм Олександром Трофимлюком активно й наполегливо трудилися над підготовкою до проходження та власне проходженням процедури акредитації уже не спеціальності, а окремих освітніх програм «Богослів’я».

У процесі підготовки було оновлено нормативно-правове, навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності, зокрема оновлено зміст освітніх програм, внесено зміни до структури навчального плану, збільшено кількість вибіркових освітніх компонентів тощо.

Акредитовані освітні програми «Богослів’я» в Київській православній богословській академії поєднують кращі традиції та сучасні здобутки української богословської освіти й науки, яка бере свій початок ще з часу заснування у 1615 році Києво-Могилянської академії.

Обов’язкові та вибрані Київською православною богословською академією освітні компоненти акредитованих освітніх програм спрямовані передовсім на підготовку висококваліфікованого фахівця у сфері православного богослів’я та священнослужителя й пастиря Православної Церкви України.

Реалізувавши право вибору, здобувачі вищої освіти можуть набути додаткові компетентності у сфері мовно-культурної й освітньо-педагогічної діяльності або практики позабогослужбового й соціального служіння.

У майбутньому випускники цих освітніх програм зможуть отримати освітню кваліфікацію бакалавра богослів’я та / або магістра богослів’я й реалізувати себе, насамперед здійснюючи самовіддане служіння Богові й Україні на парафіях Православної Церкви України.

 
 

Рекомендуємо відвідати